Celebrity

RYUHEI MATSUDA
Photo_Kazunali Tajima

RYUHEI MATSUDA
Photo_Kazunali Tajima

TOURI MATSUZAKA -
GIORGIO ARMANI
Photo_Hirohisa Nakano

TOURI MATSUZAKA -
GIORGIO ARMANI
Photo_Hirohisa Nakano

SHUN OGURI -
GIORGIO ARMANI
Photo_Hirohisa Nakano

SHUN OGURI -
GIORGIO ARMANI
Photo_Hirohisa Nakano

MASAKI SUDA - EMPORIO ARMANI
Photo_Hirohisa Nakano

MASAKI SUDA -
EMPORIO ARMANI
Photo_Hirohisa Nakano

ASAMI KIYOKAWA -
GIORGIO ARMANI
Photo_Hirohisa Nakano

ASAMI KIYOKAWA -
GIORGIO ARMANI
Photo_Hirohisa Nakano

L'UOMO VOGUE -
SHOTA MATSUDA
Photo_TAKAY

L'UOMO VOGUE -
SHOTA MATSUDA
Photo_TAKAY

TADANOBU ASANO
Photo_Kazunali Tajima

TADANOBU ASANO
Photo_Kazunali Tajima

UOMO MAGAZINE -
JOE ODAGIRI
Photo_SUZIE&LEO

UOMO MAGAZINE -
JOE ODAGIRI
Photo_SUZIE&LEO

GLICO -
RYUNOSUKE KAMIKI
Director_Chenko Tsukagoshi

GLICO -
RYUNOSUKE KAMIKI
Director_Chenko Tsukagoshi

Esquire The Big Black Book -
KEN WATANABE
Photo_Kazumi Kurigami

Esquire
The Big Black Book -
KEN WATANABE
Photo_Kazumi Kurigami